Om Madeleine Wallgren

Under min  uppväxt var jag en sökare och funderade mycket över meningen med livet. Jag är inte uppvuxen i en bekännande kristen familj och hade ingen i min närhet som kunde vägleda mig. Som ett led i mitt sökande började jag efter gymnasiet studera teologi i Lund, studier som dock snart ledde till att barnatron smulades sönder.

Madeleine Wallgren, bibellärare, teolog och författare

1972 kom jag i kontakt med Jesusrörelsen och fick möta Jesus Kristus som min Frälsare och Herre. Under studieåren lärde jag känna kristna från alla sammanhang. Redan som nykristen visade Herren att min livsuppgift var att bygga broar och undervisa allt Guds folk om hur man bygger sitt liv på Kristus

Under studietiden lärde jag känna Peter som läste till tandläkare. Även han var en sökare under sin uppväxt och tron på Herren mognade fram efterhand.

1971 påbörjade jag fem års teologiska studier vid Lunds Universitet med speciell tonvikt på att lära mig Bibelns grundspråk, grekiska och hebreiska. Jag hade förmånen att bli undervisad av namnkunniga professorer som Gustaf Wingren, Carl-Gustaf Andrén, Sven S. Hartman, Bengt Hägglund i dogmatik, Tryggve Kronholm i hebreiska, Tryggve Mettinger i NT:s exegetik. För två betyg i NT:s exegetik tenterade jag för Birger Gerhardsson. I GT:s exegetik, två betyg för prof Gillis Gerleman.

Jag prästvigdes för Lunds stift av biskop Olle Nivenius i maj 1976. Min handledare var Ingrid Persson, en av de tre första kvinnor som vigdes till präster (Margit Sahlin var väl mest känd). Under de följande åtta åren tjänade jag i olika församlingar och fick många nyttiga erfarenheter. Sedan följde en termins studier på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem (STI) där Göran Larsson då var direktor och lärare. Dessutom fick vi bland annat under några veckor besök av dåvarande biskopen i Göteborgs stift Bertil Gärtner som också delade med sig av sin kunskap och visdom.

1981 gifte Peter och jag oss. Vi arbetade i våra yrken under 8 respektive 7 år, varefter vi gick en ettårig bibelskola. Under det året började visionen om Vingården ta mer konkret form. Vingården skulle bli en plats där de som brottas med problem av olika slag kunde få svar och hjälp med sina frågor.

Jag längtade efter att få mer utrymme för just bibelundervisning än prästyrket tillät och sedan Peter och jag gift oss började äntligen vår gemensamma dröm ta form: en egen heltidsbibelskola.

Vingården började som en ettårig, helt fristående internatbibelskola. Eleverna kom med en hunger att få lära känna Herren på ett djupare plan, ivriga att få studera och praktisera Ordet.

Under tiden blev jag mer medveten om en längtan jag hade haft under lång tid, men inte klart hade förstått – att få lov att skriva ner min undervisning. Detta blev början till Vingårdens Distansbibelskola som började 1984.

Nu började jag också skriva böcker, varav flera tillkommit utifrån mina egna erfarenheter. Även Peter har författat några böcker, men också varit delaktig med korrektur och kompletteringar i flera av mina. Böckerna handlar ofta om problem som vi själva brottats med och som Herren visat lösningar på eller problem vi mött i själavården.

Under åren har vi rest mycket på fria kallelser och haft undervisningshelger över hela landet, men även utomlands, bl a Polen. Vi har upprepade gånger hållit veckolånga undervisningskonferenser i ämnet ”Christian Psychology” på den kristna akademin i Lettland, Latvian Christian Academy.

Utöver åren som präst i Svenska Kyrkan har även tjänat som pastor inom frikyrkan på några olika platser. Enskild själavård har också tagit upp mycket av min tid och energi.

På denna hemsida vill jag dela med mig av bibelförankrad undervisning som jag hoppas uppväcker din kärlek till Herren Jesus och Guds dyrbara ord! Varmt välkommen!